Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις περιλήψεις των εργασιών τους στο 13ου Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνεδρίο το αργότερο έως 13 Φεβρουαρίου 2022.

Δείτε πληροφορίες για το κόστος συμμετοχής.

Η τελική μορφή των κειμένων που θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονική μορφή (πρακτικά του συνεδρίου) τόσο για τις προφορικές παρουσιάσεις όσο και για τα posters, θα πρέπει να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες συγγραφής που δίνονται στο υπόδειγμα.

Attached Files:

Οδηγίες Αναρτημένων Ανακοινώσεων: Διαστάσεις αναρτημένων ανακοινώσεων: 841 x 1189 mm (A0)

Guideline for Poster Presentation: Poster dimensions: 841 x 1189 mm (A0)

Οδηγίες για την παρουσίαση των εργασιών

 

Για να υποβάλλετε την εργασία σας θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί "προσθήκη εργασίας" που βρίσκεται στη σελίδα του προφίλ που έχετε δημιουργήσει. Μέσα από το συγκεκριμένο περιβάλλον μπορείτε να επεξεργαστείτε όλες τις εργασίες που έχετε υποβάλλει.

Στη φόρμα υποβολής θα πρέπει να δηλώσετε:

  • Τον τίτλο της εργασίας,
  • τους συγγραφείς,
  • την περίληψη ως αρχείο pdf (Abstract Guidelines: Ελληνικά / Αγγλικά),
  • τις προτεινόμενες Θεματικές Περιοχές που ανήκει η εργασία που υποβάλλετε καθώς και
  • τον προτεινόμενος Τύπος Παρουσίασης της (oral / poster).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν λάβατε το email για τη δημιουργία του λογαριασμού σας παρακαλώ ελέγξετε το φάκελο SPAM του προγράμματος αλληλογραφίας σας καθώς το ηλεκτρονικό μήνυμα με τις οδηγίες ενδέχεται να βρίσκετε εκεί.