Θεματικές Περιοχές

Οι θεματικές περιοχές του συνδεδρίου είναι οι εξής:

 • Αειφόρος Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς       
 • Ασφάλεια - Υγιεινή - Διασφάλιση Ποιότητας       
 • Βασική και Εφαρμοσμένη Χημεία            
 • Βιοχημική Μηχανική - Βιοτεχνολογία     
 • Διεργασίες στα Πορώδη Μέσα  
 • Εκπαίδευση - Νέες Τεχνολογίες
 • Ενέργεια/Βιοενέργεια/Τεχνολογίες CO2               
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων       
 • Τεχνολογίες μείωσης και αξιοποίησης αποβλήτων           
 • Περιβάλλον – Αειφορία–Κυκλική οικονομία        
 • Κλιματική αλλαγή – Αέρια Ρύπανση       
 • Κυτταρική- Βιοϊατρική Μηχανική             
 • Μηχανική-Ρύθμιση Διεργασιών & συστημάτων-Βιομηχανία 4.0 & Ψηφιοποίηση-Κυκλική οικονομία         
 • Πολυμερή - Νανοσύνθετα Υλικά              
 • Προηγμένα Υλικά και Εφαρμογές            
 • Υλικά στη νανοκλίμακα
 • Υπολογιστική Μηχανική              
 • Φαινόμενα Μεταφοράς              
 • Φυσικές Διεργασίες       
 • Φυσικοχημεία - Θερμοδυναμική             
 • Χημικές Διεργασίες – Κατάλυση – Τεχνολογίες Υδρογόνου           
 • Ηλεκτροχημικές/Ηλεκτροκαταλυτικές Διεργασίες            
 • Προχωρημένες Διεργασίες οξείδωσης