Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής καθορίζεται ανάλογα με τις παρακάτω κατηγορίες:

  • ΔΕΠ/Ερευνητές/Μεταδιδάκτορες/Μηχανικοί/Τεχνικοί:  120 Ευρώ (late fees: +30 Ευρώ)
  • Υποψήφιοι Διδάκτορες/Μεταπτυχιακοί φοιτητές/προπτυχιακοί φοιτητές με εργασία: 70 Ευρώ (late fees: +30 Ευρώ)
  • Προπτυχιακοί φοιτητές χωρίς παρουσίαση εργασίας: 30 Ευρώ

Συμμετοχή στο δείπνο της Παρασκευής 3 Ιουνίου 2022: (25 Ευρώ/κατ' άτομο) και στις κοινωνικές εκδηλώσεις της Πέμπτης, 2 Ιουνίου 2022 (δωρεάν) και του Σαββάτου 4 Ιουνίου 2022 (δωρεάν). Εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε συμπληρωστε την δηλωση πρόθεσης συμμετοχής.

Η εγγραφή την ημέρα έναρξης του συνεδρίου θα είναι δυνατή μόνο με χρήση μετρητών.

Πληρωμή μέσω του online payment system του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κάθε εργασία πρέπει να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον μια εγγραφή (ενός εκ των συγγραφέων). Μία εγγραφή μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία εργασία.

Στο online payment system υπάρχει ειδικό πεδίο στο οποίο πρέπει να συμπληρωθεί το Paper-ID της εργασίας την οποία καλύπτεται η εγγραφή.

Σημείωση: Δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων καθώς και της πληρωμής των συνδρομών μέσω δόσεων.