Οδηγίες προς τους Ομιλητές

Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες προς συγγραφείς για την παρουσίαση τόσο των προφορικών όσο και των αναρτημένων εργασιών.

Οδηγίες για τις προφορικές εργασίες

  1. Σας παρακαλούμε να είστε στην αίθουσα που θα γίνει η ομιλία σας τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη της Συνεδρίας.
  2. Με την βοήθεια των εθελοντών του ΠΕΣΧΜ2022 και των Τεχνικών Υπευθύνων του συνεδριακού κέντρου κάντε έλεγχο της παρουσίασή σας. Ο φάκελος της παρουσίασης θα αντιγραφεί προσωρινά στον Υπολογιστή της αίθουσας και θα διαγραφεί παρουσία σας στο τέλος της συνεδρίας από τους εθελοντές του ΠΕΣΧΜ2022.
  3. Ιδανικά κάθε ομιλία διαρκεί 12 λεπτά + 3 λεπτά για ερωτήσεις.
  4. Είναι αναγκαίο να ολοκληρώνεται η κάθε ομιλία στην ώρα της (15 λεπτά).
Τεχνικές Συμβουλές προς τους Ομιλητές
  1. Κάθε αίθουσα ομιλίας έχει τον δικό της υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows  10
  2. Σε καθένα από αυτούς υπάρχουν εγκατεστημένα το Office 365 και το Acrobat Reader
  3. Ο προβολέας έχει δυνατότητα για τα ακόλουθα μεγέθη Widescreen (16:9) και Standard (4:3) [Slide Size in Powerpoint]. Συνίσταται η δημιουργία των παρουσιάσεων να γίνει σε Widescreen (16:9).
  4. Φέρτε την παρουσίαση σας σε memory stick. (a) Δημιουργήστε ένα φάκελο στο memory stick με όνομα το #PID της εργασίας σας. (b) Αποθηκεύστε το αρχείο powerpoint (χρησιμοποιείστε την επιλογή embed fonts για να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την προβολή https://www.youtube.com/watch?v=O-NHFKjq8fY ). (c) Αποθηκεύστε στον φάκελο κάθε βίντεο που χρησιμοποιείτε στην παρουσίαση – βεβαιωθείτε ότι η παρουσίαση σας όταν παίζει από το memory stick έχει τα links στο βίντεο που υπάρχουν στο stick. (d) Εναλλακτικά αποθηκεύστε την παρουσίαση σε pdf.
  5. Υπάρχει δυνατότητα προβολή από το δικό σας laptop [windows, mac, linux]. Η Οργανωτική Επιτροπή αποθαρρύνει την χρήση τους για λόγους που σχετίζονται με την εύρυθμη διεξαγωγή των ομιλιών χωρίς καθυστερήσεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτόπιος έλεγχος.
Αξιολόγηση Προφορικών Εργασιών Ομιλιών

Όλες οι ομιλίες αξιολογούνται από τα μέλη του Προεδρείου.

10 προφορικές παρουσιάσεις θα βραβευτούν ως οι καλύτερες ομιλίες ανά θεματική περιοχή. Δείτε περισσότερα.

 

Οδηγίες για τις αναρτημένες εργασίες

Οδηγίες Αναρτημένων ΑνακοινώσεωνΔιαστάσεις αναρτημένων ανακοινώσεων: 841 x 1189 mm (A0), Portrait

Guideline for Poster PresentationPoster dimensions: 841 x 1189 mm (A0), Portrait

Αξιολόγηση Αναρτημένων Εργασιών Ομιλιών

Όλες οι αναρτημένες εργασίες  θα αξιολογηθούν από κριτές.

10 αναρτημένες εργασίες θα βραβευτούν ως τα καλύτερα poster ανά θεματική περιοχή. Δείτε περισσότερα.