ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟ-ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-099
Τίτλος: "ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟ-ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ"
Θεματική Περιοχή:   Περιβάλλον – Αειφορία–Κυκλική οικονομία
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΚΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΝΤΡΙΤ
ΔΕΣΚΑΛΙ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):