ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΧΑΛΚΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-443
Τίτλος: "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΧΑΛΚΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ "
Θεματική Περιοχή:   Χημικές Διεργασίες – Κατάλυση – Τεχνολογίες Υδρογόνου
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 10
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Κωνσταντίνος
Καππής
Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Γιάννα
Παπαβασιλείου
Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Γιώργος
Αυγουρόπουλος
Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):