ΒΙΟΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΙΟΝΙΔΙ ΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΙΚΡΟΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΡΗ ΦΑΣΗ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-205
Τίτλος: "ΒΙΟΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΙΟΝΙΔΙ ΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΙΚΡΟΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΡΗ ΦΑΣΗ "
Θεματική Περιοχή:   Προχωρημένες Διεργασίες οξείδωσης
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Αθανασία
Πεταλά
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γεώργιος
Μπάμπος
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ζαχαρίας
Φροντιστής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):