ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΠΟΣΩΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΥΝ ΔΑΠΤΟΜΥΚΙΝΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΜΙΚΡΟΡΟΗΣ (MICROFLUIDICS) ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-188
Τίτλος: "ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΠΟΣΩΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΥΝ ΔΑΠΤΟΜΥΚΙΝΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΜΙΚΡΟΡΟΗΣ (MICROFLUIDICS) ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ"
Θεματική Περιοχή:   Υλικά στη νανοκλίμακα
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΚΑΡΤΖΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):