Οργάνωση και λειτουργία πιλοτικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση υδρογόνου από φυσικό αέριο με ταυτόχρονη δέσμευση και αξιοποίηση του άνθρακα

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-080
Τίτλος: "Οργάνωση και λειτουργία πιλοτικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση υδρογόνου από φυσικό αέριο με ταυτόχρονη δέσμευση και αξιοποίηση του άνθρακα"
Θεματική Περιοχή:   Χημικές Διεργασίες – Κατάλυση – Τεχνολογίες Υδρογόνου
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΛΟΥΤΣΑ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):