ΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΡΙΓΑΝΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΪΌΝ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-078
Τίτλος: "ΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΡΙΓΑΝΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΪΌΝ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ"
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Κωνσταντίνα Θεοδώρα
Λαϊνά
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Παναγιώτα Μαρία
Ελένη
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μαγδαληνή
Κροκίδα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):