ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΩΝ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-075
Τίτλος: "ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΩΝ"
Θεματική Περιοχή:   Υλικά στη νανοκλίμακα
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Κλεοπάτρα
Καρακώστα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σεβαστή
Μάτσια
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αθανάσιος
Σαλίφογλου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):