ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΑΣΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-412
Τίτλος: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΑΣΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ"
Θεματική Περιοχή:   Προηγμένα Υλικά και Εφαρμογές
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Ιωάννης
Τσιλίκης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δημήτριος
Κιούπης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αγγελική
Σκαροπούλου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κωνσταντίνος
Ασπιώτης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σωτήριος
Τσιβιλής
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):