ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΙΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΒΕΝΖΟΤΡΙΑΖΟΛΩΝ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-316
Τίτλος: "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΙΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΒΕΝΖΟΤΡΙΑΖΟΛΩΝ "
Θεματική Περιοχή:   Προχωρημένες Διεργασίες οξείδωσης
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Λεωνίδας
Κουτσέλλης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Γεωργία
Γατίδου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ιωάννης
Βυρίδης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Στεργιος
Βακάλης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αθανάσιος
Στασινάκης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μιχάλης
Φουντουλάκης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):