Η ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-244
Τίτλος: "Η ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ"
Θεματική Περιοχή:   Φυσικοχημεία - Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Γιώργος
Ζιώμας
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας/ΙΕΧΜΗ, FORTH-ICEHT
Θεοδώρα
Κουράση
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας/ΙΕΧΜΗ, FORTH-ICEHT
Παναγιώτα
Νάτση
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας/ΙΕΧΜΗ, FORTH-ICEHT
Ιωάννης
Καλαντζής
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας/ΙΕΧΜΗ, FORTH-ICEHT
Πάνος
Γαρταγάνης
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα
Σωτήριος
Γαρταγάνης
Τμήμα Ιατρικής, Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πέτρος
Κουτσούκος
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας/ΙΕΧΜΗ, FORTH-ICEHT
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):