ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΥΒΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΜΙΓΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-242
Τίτλος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΥΒΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΜΙΓΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ"
Θεματική Περιοχή:   Φυσικοχημεία - Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Γιώργος
Τασιός
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Άρης
Κλεισιούνης
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Βασιλική
Λούλη
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Επαμεινώνδας
Βουτσάς
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):