ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-241
Τίτλος: "ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ"
Θεματική Περιοχή:   Τεχνολογίες μείωσης και αξιοποίησης αποβλήτων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Παναγιώτα
Νάτση
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας/ΙΕΧΜΗ, FORTH-ICEHT
Κωνσταντίνος - Αανστάσιος
Γούδας
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας/ΙΕΧΜΗ, FORTH-ICEHT
Πέτρος
Κουτσούκος
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας/ΙΕΧΜΗ, FORTH-ICEHT
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):