ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΔΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-239
Τίτλος: "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΔΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ"
Θεματική Περιοχή:   Φυσικοχημεία - Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Παναγιώτα
Νάτση
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας/ΙΕΧΜΗ, FORTH-ICEHT
Ευανθία
Ζανδέ
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας/ΙΕΧΜΗ, FORTH-ICEHT
Μενέλαος
Κανάκης
Τμήμα Ιατρικής, Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πάνος
Γαρταγάνης
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα
Σωτήριος
Γαρταγάνης
Τμήμα Ιατρικής, Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πέτρος
Κουτσούκος
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας/ΙΕΧΜΗ, FORTH-ICEHT
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):