ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ni ΚΑΙ Ru ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΟΙ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ CeO2-M2O3 (M: La, Pr, Nd, Eu, Gd, Dy, Er) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-191
Τίτλος: "ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ni ΚΑΙ Ru ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΟΙ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ CeO2-M2O3 (M: La, Pr, Nd, Eu, Gd, Dy, Er) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ"
Θεματική Περιοχή:   Χημικές Διεργασίες – Κατάλυση – Τεχνολογίες Υδρογόνου
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 10
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Παναγιώτης
Μαλλής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ξανθή
Θώμου
Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος
Μπάμπος
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωάννης
Γεντεκάκης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Δημήτριος
Κονταρίδης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):