ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ α-ΑΜΥΛΑΣΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-179
Τίτλος: "ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ α-ΑΜΥΛΑΣΗΣ"
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 13
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Γεώργιος
Στοφόρος
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαρία
Κοντοπάνου
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαρία
Γιαννακούρου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Νικόλαος
Στοφόρος
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):