ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΙΚΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΒΑΡΙΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-176
Τίτλος: "ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΙΚΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΒΑΡΙΟΥ"
Θεματική Περιοχή:   Τεχνολογίες μείωσης και αξιοποίησης αποβλήτων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Κωνσταντίνος
Κουβέλης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος
Μπάμπος
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αθανασία
Πεταλά
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ζαχαρίας
Φροντιστής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):