ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ La1-xSrxMnO3 (LSM) ΚΑΙ La1-xSrxFeO3 (LSF) ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-219
Τίτλος: "ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ La1-xSrxMnO3 (LSM) ΚΑΙ La1-xSrxFeO3 (LSF) ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ"
Θεματική Περιοχή:   Ενέργεια/Βιοενέργεια/Τεχνολογίες CO2
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Φίλιππος
Κωνσταντινίδης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χαριτίνη
Ματσούκα
ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Αντιγόνη
Εύδου
ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Ελένη
Παχατουρίδου
ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Ελένη
Ηλιοπούλου
ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Βασίλειος
Ζασπάλης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):