ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-092
Τίτλος: "ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ"
Θεματική Περιοχή:   Εκπαίδευση - Νέες Τεχνολογίες
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Σπανός
Νικόλαος
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Ιωάννης
Μπούσουλας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μάη
Σοφία
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Έλλη Μαρία
Μπαραμπούτη
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):