ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Ir/La1-xSrxMnO3 ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ CO ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ Ο2

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-071
Τίτλος: "ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Ir/La1-xSrxMnO3 ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ CO ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ Ο2"
Θεματική Περιοχή:   Προηγμένα Υλικά και Εφαρμογές
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Κατερίνα
Δρόσου
Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος,Πολυτεχνείο Κρήτης
Ιωάννης
Γεντεκάκης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος,Πολυτεχνείο Κρήτης, Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας/Ινστιτούτο Γεωενέργειας
Αντώνιος
Στρατάκης
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης
Ερση
Νικολαράκη
Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος,Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεοδοσία
Φουντούλη
Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος,Πολυτεχνείο Κρήτης
Βασίλης
Νικολάου
Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος,Πολυτεχνείο Κρήτης
Ευαγγελία
Κοίλια
Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος,Πολυτεχνείο Κρήτης
Γεώργιος
Αρτεμάκης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος,Πολυτεχνείο Κρήτης
Χ.
Ματσούκα
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Λώρη
Ναλμπαντιάν
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Β.
Ζάσπαλης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Νικόλαος
Χαρισίου
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μαρία
Γούλα
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):