Ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού στην Επιστήμη και τη Βιομηχανία Τροφίμων- Ζεύξη εκπαίδευσης, έρευνας και βιώσιμης εφαρμογής

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-559
Τίτλος: "Ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού στην Επιστήμη και τη Βιομηχανία Τροφίμων- Ζεύξη εκπαίδευσης, έρευνας και βιώσιμης εφαρμογής"
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 04
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 30 minutes
Συγγραφείς
Πέτρος
Ταούκης
Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):