ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-053
Τίτλος: "ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ"
Θεματική Περιοχή:   Υλικά στη νανοκλίμακα
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΟΥΣΙΔΗΣ
ΕΜΠ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΤΕΠΑΚ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):