ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-520
Τίτλος: "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ"
Θεματική Περιοχή:   Βιοχημική Μηχανική - Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΜΟΥΝΤΖΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΑΡΙΑ
ΓΚΙΩΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΑΜΑΡΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΡΝΑΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):