Ανάπτυξη κινητής μονάδας οζονισμού για την εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών και λάσπης γεωτρήσεων

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-509
Τίτλος: "Ανάπτυξη κινητής μονάδας οζονισμού για την εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών και λάσπης γεωτρήσεων"
Θεματική Περιοχή:   Τεχνολογίες μείωσης και αξιοποίησης αποβλήτων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Βασίλης
Οικονόμου
POLYECO A.E., ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ Ο.Τ.52Δ, 57022 Θεσσαλονίκη
Ιωάννης
Ζαρκάδας
POLYECO A.E., ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ Ο.Τ.52Δ, 57022 Θεσσαλονίκη
Κωνσταντίνος
Χριστοδουλής
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Χρήστος
Τσακίρογλου
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):