Απομάκρυνση οργανικών αποβλήτων από ρυπασμένα εδάφη με ψυχρό πλάσμα

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-508
Τίτλος: "Απομάκρυνση οργανικών αποβλήτων από ρυπασμένα εδάφη με ψυχρό πλάσμα"
Θεματική Περιοχή:   Τεχνολογίες μείωσης και αξιοποίησης αποβλήτων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Χρήστος
Αγγελόπουλος
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Σταυρούλα
Καβούρη
POLYECO A.E., 19300, Ασπρόπυργος, Ελλάδα
Μαρία
Δούρου
POLYECO A.E., 19300, Ασπρόπυργος, Ελλάδα
Χρήστος
Τσακίρογλου
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):