Ανίχνευση ρωγμών σε τσιμεντένιες δοκούς με τη χρήση μαγνητοελαστικών αισθητήρων

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-505
Τίτλος: "Ανίχνευση ρωγμών σε τσιμεντένιες δοκούς με τη χρήση μαγνητοελαστικών αισθητήρων"
Θεματική Περιοχή:   Προηγμένα Υλικά και Εφαρμογές
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 12
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Χρήστος
Ταπεινος
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτριος
Κουζούδης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μαρία
Καμίτσου
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αγγελική
Χριστογερου
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κωνσταντίνος
Δάσιος
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):