Μαγνητικά νανοσωματίδια ως συστήματα μεταφοράς και αποδέσμευσης βιοδραστικών μορίων φυσικών προϊόντων

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-482
Τίτλος: "Μαγνητικά νανοσωματίδια ως συστήματα μεταφοράς και αποδέσμευσης βιοδραστικών μορίων φυσικών προϊόντων"
Θεματική Περιοχή:   Κυτταρική- Βιοϊατρική Μηχανική
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Μαριέττα
Κατσόγιαννη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αθανάσιος Σ.
Αραμπατζής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χρυσάνθη-Μαρία
Αντωνίου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αντώνης
Μακρίδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βασίλειος Π.
Παπαγεωργίου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαυροειδής
Αγγελακέρης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ανδρεάνα Ν.
Ασημοπούλου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):