ΜΙΚΤΕΣ ΥΔΡΟΓΕΛΕΣ ΑΛΓΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕΛΟΞΙΚΑΜΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-467
Τίτλος: "ΜΙΚΤΕΣ ΥΔΡΟΓΕΛΕΣ ΑΛΓΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕΛΟΞΙΚΑΜΗΣ"
Θεματική Περιοχή:   Φυσικοχημεία - Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΕΡΑΝΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):