Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ASPERGILLUS CARBONARIUS, PENICILLIUM VERRUCOSUM ΚΑΙ SACCHAROMYCES CEREVISIAE

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-465
Τίτλος: "Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ASPERGILLUS CARBONARIUS, PENICILLIUM VERRUCOSUM ΚΑΙ SACCHAROMYCES CEREVISIAE"
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Σταματίνα
Παναγουλάκου
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πασχαλίτσα
Τρυφινοπούλου
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αθανάσιος
Μαλλούχος
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευστάθιος
Πανάγου
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):