ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ PM10 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID -19

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-445
Τίτλος: "ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ PM10 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID -19"
Θεματική Περιοχή:   Κλιματική αλλαγή – Αέρια Ρύπανση
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 04
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Στυλιανός
Γκάρας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ελένη
Τριανταφύλλου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Χρήστος
Διαμαντόπουλος
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Άννα
Δουγαλή
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Αθανάσιος
Τριανταφύλλου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):