ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ CuZnΟx

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-441
Τίτλος: "ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ CuZnΟx"
Θεματική Περιοχή:   Χημικές Διεργασίες – Κατάλυση – Τεχνολογίες Υδρογόνου
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 10
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου
Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Αρετή
Ζήνδρου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Τμήμα Φυσικής
Αικατερίνη
Γεμενετζή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Τμήμα Φυσικής
Ιωάννης
Δεληγιαννάκης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Τμήμα Φυσικής
Γιάννα
Παπαβασιλείου
Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):