Εφαρμογή Νανοφυσαλίδων Όζοντος στην Απολύμανση Θαλάσσιου Έρματος

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-430
Τίτλος: "Εφαρμογή Νανοφυσαλίδων Όζοντος στην Απολύμανση Θαλάσσιου Έρματος "
Θεματική Περιοχή:   Τεχνολογίες μείωσης και αξιοποίησης αποβλήτων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Πετρούλα
Σερίδου
Σχολή Χημικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος/ Πολυτεχνείο Κρήτης
Ελευθερία
Κοτζιά
Σχολή Χημικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος/ Πολυτεχνείο Κρήτης
Κωνσταντίνος
Κάτρης
Σχολή Χημικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος/ Πολυτεχνείο Κρήτης
Νικόλαος
Καλογεράκης
Σχολή Χημικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος/ Πολυτεχνείο Κρήτης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):