ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΒΑΛΣΑΜΙΚΩΝ ΞΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-042
Τίτλος: "ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΒΑΛΣΑΜΙΚΩΝ ΞΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ "
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 04
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Βαρβάρα
Ανδρέου
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Μαριάννα
Γιαννόγλου
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ζαχαρούλα-Μαρία
Ξανθού
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Μαρία
Μετάφα
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Γιώργος
Κατσαρός
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):