ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ PCR ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-414
Τίτλος: "ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ PCR ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ"
Θεματική Περιοχή:   Υπολογιστική Μηχανική
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Παναγιώτης
Σκαλτσούνης
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος»
Γεώργιος
Κόκκορης
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος»
Θεόδωρος
Παπαϊωάννου
Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Αγγελική
Τσερέπη
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος»
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):