ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΖΕΤ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-413
Τίτλος: "ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΖΕΤ "
Θεματική Περιοχή:   Υπολογιστική Μηχανική
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Δημήτριος
Πασσαράς
Πανεπιστήμιο Πατρών
Εργίνα
Φαρσάρη
Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος
Κόκκορης
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Ελευθέριος
Αμανατίδης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):