ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-408
Τίτλος: "ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ"
Θεματική Περιοχή:   Προηγμένα Υλικά και Εφαρμογές
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Ευθυμία
Καπράρα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ευαγγελία
Δασκαλοπούλου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος
Συμεωνίδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ecoresources IKE Θεσσαλονίκη
Μανασσής
Μήτρακας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):