ΟΡΥΚΤΟΙ ΜΑΓΝΗΤΙΤΗΣ (Fe3O4), ΑΙΜΑΤΙΤΗΣ (Fe2O3) ΚΑΙ ΜΟΥΣΚΕΤΟΦΙΤΗΣ (Fe2O3/Fe3O4) ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΩΣ ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ CO

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-407
Τίτλος: "ΟΡΥΚΤΟΙ ΜΑΓΝΗΤΙΤΗΣ (Fe3O4), ΑΙΜΑΤΙΤΗΣ (Fe2O3) ΚΑΙ ΜΟΥΣΚΕΤΟΦΙΤΗΣ (Fe2O3/Fe3O4) ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΩΣ ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ CO"
Θεματική Περιοχή:   Χημικές Διεργασίες – Κατάλυση – Τεχνολογίες Υδρογόνου
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Στυλιανός
Τόμπρος
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωαννα
Παπαβασιλείου
Πανεπιστήμιο Πατρών
Κωνσταντίνος
Καππής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Μιχάλης
Φίτρος
ΕΑΓΜΕ
Γεώργιος
Αυγουρόπουλος
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):