ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-394
Τίτλος: "ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ"
Θεματική Περιοχή:   Εκπαίδευση - Νέες Τεχνολογίες
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Μάριος
Βλαχογιάννης
Τμήμα Χ/Μ Πα.Πα
Νικόλας
Καψής
Τμήμα Χ/Μ Πα.Πα
Ελευθερία
Τσακνάκη
Τμήμα Χ/Μ Πα.Πα
Βίκτωρας
Στιβανάκης
Τμήμα Χ/Μ Πα.Πα
Sussane
Brosda
Τμήμα Χ/Μ Πα.Πα
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):