ΑΠΟΤΟΞΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ FENTON ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-393
Τίτλος: " ΑΠΟΤΟΞΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ FENTON ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ"
Θεματική Περιοχή:   Τεχνολογίες μείωσης και αξιοποίησης αποβλήτων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Δήμητρα
Θεοδόση Παλιμέρη
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Λήδα
Μαραγκουδάκη
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Απόστολος
Βλυσίδης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ανέστης
Βλυσίδης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνείο Κρήτης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):