ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ FENTON ΩΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-391
Τίτλος: "ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ FENTON ΩΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ"
Θεματική Περιοχή:   Τεχνολογίες μείωσης και αξιοποίησης αποβλήτων
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 11
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Δήμητρα
Θεοδόση Παλιμέρη
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μάριος
Μπονάτσος
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Απόστολος
Βλυσίδης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ανέστης
Βλυσίδης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνείο Κρήτης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):