ΣΤΕΡΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΗ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-358
Τίτλος: "ΣΤΕΡΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΗ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ"
Θεματική Περιοχή:   Ηλεκτροχημικές/Ηλεκτροκαταλυτικές Διεργασίες
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Νικόλαος
Μπαλακέρας
Τμήμα Χημείας / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νικολέτα
Στρατάκη
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων - ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
Δημήτριος
Τσιπλακίδης
Τμήμα Χημείας / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):