Ηλεκτρονιακά και γεωμετρικά φαινόμενα στην κατάλυση με διμεταλλικά κράματα παλλαδίου

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-354
Τίτλος: "Ηλεκτρονιακά και γεωμετρικά φαινόμενα στην κατάλυση με διμεταλλικά κράματα παλλαδίου"
Θεματική Περιοχή:   Χημικές Διεργασίες – Κατάλυση – Τεχνολογίες Υδρογόνου
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 10
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Tanmayi
Bathena
Oregon State University
Scott
Svadlenak
Oregon State University
Stephen
Kristy
Oregon State University
Truc
Phung
Oregon State University
Yu
Liu
University of Houston
Lars
Grabow
University of Houston
Konstantinos
Goulas
Oregon State University
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):