ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ H2 ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-353
Τίτλος: "ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ H2 ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ"
Θεματική Περιοχή:   Διεργασίες στα Πορώδη Μέσα
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Δημητριος
Κουτσονικόλας
ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
Γρηγόριος
Παντολέοντος
ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
Λαμπρινή
Μπούτσικα
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
Γεωργία
Χαραλαμποπούλου
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
Θεόδωρος
Στεριώτης
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
Γεώργιος
Καραγιαννάκης
ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):