ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-352
Τίτλος: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ"
Θεματική Περιοχή:   Ασφάλεια - Υγιεινή - Διασφάλιση Ποιότητας
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
ΤΡΥΦΩΝ
ΚΕΚΕΣ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΖΙΑ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):