ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΟΛΥΙΜΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ CO2 ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-346
Τίτλος: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΟΛΥΙΜΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ CO2 ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ "
Θεματική Περιοχή:   Ενέργεια/Βιοενέργεια/Τεχνολογίες CO2
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Χρυσοβαλάντου
Κουτσιαντζή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ευστάθιος
Κικκινίδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μανασσής
Μήτρακας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αναστάσιος
Ζουμπούλης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):