Οικονομική αξιολόγηση της Επιλεκτικής Διάλυσης-Ανακαταβύθισης για την ανακύκλωση δαπέδων PVC με ταυτόχρονη απομάκρυνση των πλαστικοποιητών

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-337
Τίτλος: "Οικονομική αξιολόγηση της Επιλεκτικής Διάλυσης-Ανακαταβύθισης για την ανακύκλωση δαπέδων PVC με ταυτόχρονη απομάκρυνση των πλαστικοποιητών"
Θεματική Περιοχή:   Περιβάλλον – Αειφορία–Κυκλική οικονομία
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Γεωργία
Παππά
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Χρήστος
Μπουκουβάλας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Βασιλική
Λούλη
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Επαμεινώνδας
Βουτσάς
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κωνσταντίνος
Μαγουλάς
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):