Ενεργειακή αξιολόγηση συμβατικών και νέων τεχνολογιών για την απομάκρυνση CO2 και H2S από το φυσικό αέριο και η πιθανή χρήση τους για επανεισπίεση σε κοιτάσματα

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-309
Τίτλος: "Ενεργειακή αξιολόγηση συμβατικών και νέων τεχνολογιών για την απομάκρυνση CO2 και H2S από το φυσικό αέριο και η πιθανή χρήση τους για επανεισπίεση σε κοιτάσματα"
Θεματική Περιοχή:   Φυσικές Διεργασίες
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Σουλτάνα
Τζήμα
Ε.Μ.Π.
Ελενίτσα
Μπόλη
Ε.Μ.Π.
Ειρήνη
Μαυρογιάννη
Ε.Μ.Π.
Γεωργία
Παππά
Ε.Μ.Π.
Βασιλική
Λούλη
Ε.Μ.Π.
Επαμεινώνδας
Βουτσάς
Ε.Μ.Π.
Κωνσταντίνος
Μαγουλάς
Ε.Μ.Π.
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):